Köpvilkor och hyresvilkor
Företaget  Cansolo är avsändare av faktura och mottagare av inbetalat  belopp.
Jan Eriksson 5605290153 blimps.se har ingått ett savtal som i korthet innebär att Cansolo står som säljare för de produkter och tjänster som Jan Eriksson 5605290153 tillhandahåller.
Faktura15 dagar.

  OBS! Innan Du gör en defenitiv beställning efter att Du fått layoutförslag har du givetvis alla möjligheter att ändra storlek på text, vad det skall stå, bilder samt färg på Zeppelinare tills Du känner Dig helt nöjd. 

Beställning görs på mejl eller SMS och  är bindande och kan inte avbokas alt returneras,   öppet köp gäller inte.Betalning avser det som är överenskommet i emejlkonversation  eller SMS- konversation mellan köpare och säljare.

All betalning sker i förskott vid beställning och skall vara säljaren tillhanda innan säjaren fullföljer sina åtaganden.Säljare/ uthyrare är Jan Eriksson 5605290153 kontakt@blimps.se.

---------------
Vid hyra ansvarar hyresmannen kallad köparen för hyrda produkter.
Om hyrestiden önskas att förlängas skall detta meddelas senast fem dagar innan tidigare avtalad hyrestid går ut. Förlängning av ingått avtal skall meddelas på samma kanal/forum som det tidigare avtalet.
Om hyrestiden överskrids alternativt att retur av produkt inte är returnerad inom avtalad tid så debiteras veckopris vid påbörjad vecka.
Viktigt att försäkra retur hos DHL eller annan avtalad fraktfirma/fraktsätt.


Retur av hyrda produkter skall ske med DHL och ha packeterats på ett för produkterna säkert sätt eller på annat sätt som kan ha blivit överenskommet i SMS eller mejlkonversation med oss.

Hyresmannen ansvarar för produkten under hyrestiden som varar till varan är returnerad hos uthyraren..

Förankring skall ske på ett för produkten säkert sätt.

Uppstår oväder skall produkten tömmas på luft och säkras.

Uthyrt material skall  lämnas väl rengjort. 


De hyresavtal och de köp/sälj som ingåtts har förutom de i detta avtal kompletterats i mejlkonversation med köpare/ hyrestagare ochJan Eriksson5605290153 kontakt@blimps.se

Detta avtal skall läsas och godkännas vid köp eller hyra.
--------

Obs. se nedan.
Vid order samtycker Du till Cansolos  köpvilkor.

cansolos köpvilkor samt information om Cansolo

Detta avtal skall läsas och godkännas vid köp eller hyra.