Köpvilkor
Cansolo är avsändare av faktura och mottagare av inbetalde  belopp.
Jan Eriksson 5605290153 blimps.se har ingått ett savtal som i korthet innebär att Cansolo står som säljare för de produkter och tjänster som Jan Eriksson 5605290153 tillhandahåller.

Faktura15 DAGAR

Betalning avser det som överenskommits i emejlkonversation mellan köpare och säljare. Säljare är Jan Eriksson 5605290153 kontakt@blimps.se.

---------------
Vid hyra ansvarar hyresmannen kallad köparen för hyrda produkter.


Retur av hyrda produkter skall ske med DHL och ha packeterats på ett för produkterna säkert sätt eller på annat sätt som kan ha överenskommits i mejlkonversation med oss.
De hyresavtal och de köp/sälj som ingåtts har förutom de i detta avtal kompletterats i mejlkonversation med köpare/ hyrestagare och jan Eriksson5605290153 kontakt@blimps.se
--------

Obs. se nedan.
Vid order samtycker Du till Cansolos  köpvilkor.

cansolos köpvilkor